~ ATMOMIX PLUS ~

ALKALICZNY WYSOKOPIANOWY PREPARAT MYJĄCY KOMORY WĘDZARNICZE

ATMOMIX PLUS jest wysokopianowym alkalicznym preparatem o bardzo dużej sile czyszczenia i nowoczesnej formule. Możliwość nanoszenia preparatu w formie piany zwiększa skuteczność mycia powierzchni pionowych. Preparat ten jest dobraną kompozycją wodorotlenków oraz związków powierzchniowo czynnych i kompleksorów. Komponenty antykorozyjne zapewniają pełną ochronę czyszczonych powierzchni (nie niszczy uszczelek). Jest produktem bardzo skoncentrowanym, dzięki czemu skutecznie usuwa smółkę wędzarniczą, tłuszcze, białka oraz uporczywe naloty (dymu, smoły i głęboko osadzonych zanieczyszczeń). Można stosowania w systemach centralnego mycia pianowego, ciśnieniowych wytwornicach piany bądź wózkach pianotwórczych K1. Polecany jest do pianowego mycia komór wędzarniczych oraz czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni. Związki powierzchniowo czynne zapewniają dobrą penetrację i zmiękczanie a w konsekwencji rozpuszczanie osadów. Zawartość frakcji alkalicznej optymalizuje funkcjonowanie detergentów oraz proces zmydlania tłuszczów, poprzez to w małym stopniu alkalizuje ścieki.
 

  • Biodegradacja ponad 90%.
  • Stężenia robocze: 2,0-5,0%.
  • Temperatura mycia: 20-90oC.
  • Kontrola dozowania: analiza konduktometryczna.